Język:Elektroniczny licznik impulsów

Posiada dwa wejścia impulsowe, wejście kasowania, jedno wyjście przekaźnikowe oraz możliwość programowania funkcji.

 • Zasilanie 24 VDC lub 110 VAC.
 • Wyświetlacz 6 cyfr.

Zasilacz uchwytu magnetycznego

Moc trzymania cewki uchwytu może być ustawiana na panelu przyrządu lub zdalnie potencjometrem zewnętrznym.

Funkcja rozmagnesowania przeciwprądem o regulowanej wartości i czasie trwania.

 • Zasilanie 85-240 VAC.
 • Maksymalny prąd trzymania do 3A.

GAP Eliminator

Przyrząd posiada układ kompensacji eliminujący wpływ zmieniającego się poziomu odniesienia.

Wykrywa moment kontaktu narzędzia (ściernicy) z obrabianym detalem z wykorzystaniem czujnika wibracyjnego.

 • Zasilanie uniwersalne 85-240 VAC.

Przyrząd do pomiaru prędkości obrotowej

Przyrząd posiada wyjścia analogowe. Pomiar odbywa się w dwóch torach pomiarowych.

Prędkość obrotowa obliczana jest na podstawie czasu pomiędzy kolejnymi impulsami pomiarowymi, co pozwala na dokładny i szybki pomiar małych prędkości obrotowych.

 • Zasilanie uniwersalne 85-240 VAC.

Przyrząd do testowania silników DC

Przyrząd służy do wykonywania długotrwałych badań wytrzymałościowych silnika prądu stałego.

Posiada możliwość zadawania napięcia, limitów pr±du, programowania liczby i czasu cykli rewersyjnych.

Przyrząd do pomiaru wibracji

Przyrząd współpracuje z czujnikami przyspieszeń firmy ENDEVCO.

Mierzy wartość średnią i szczytową oraz oblicza współczynnik szczytu w dwóch torach pomiarowych.

Posiada wyjścia analogowe oraz wyjścia binarne sygnalizuj±ce przekroczenie limitu współczynnika szczytu.

 • Zasilanie uniwersalne 85-240 VAC.


ELKAR s.c.

 • Adres:
 • ul. Skrajna 80C
 • 25-650 Kielce

 • Telefon: (+48 41) 335 80 11
 • Fax: (+48 41) 366 10 58
 • Email: info@elkar.pl
 • NIP: 959-161-52-05


PRZEDSIĘBIORSTWO ELKAR Spółka Cywilna A. Kwintal, J. Michta realizuje projekt pn.:
"Utworzenie Wydziału Produkcji Maszyn Specjalistycznych Przedsiębiorstwa ELKAR S.C."
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.