ROZWÓJ FIRMY

 

Projekt realizowany przy współfinansowaniu przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO ELKAR Spółka Cywilna A. Kwintal, J. Michta realizuje projekt pn.: "Utworzenie Wydziału Produkcji Maszyn Specjalistycznych
Przedsiębiorstwa ELKAR S.C."

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Działania 1.1. "Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw".

 

 

Przedmiotem projektu jest utworzenie Wydziału Produkcji Maszyn Specjalistycznych wyposażonego w nowoczesne maszyny i urządzenia. Spowoduje on wzrost zdolności produkcyjnych i usługowych przedsiębiorstwa ELKAR S.C.

 

W ramach projektu realizowane sa następujące działania inwestycyjne:

 • Budowa hali przemysłowej wraz z zapleczem biurowym;
 • Zakup maszyn do obróbki mechanicznej: Uniwersalnej szlifierki cylindrycznej CNC oraz Krawędziarki do blach;
 • Zakup sprzętu komputerowego: Monitora LCD-2 szt., Laptopa-2 szt.;
 • Zakup oprogramowania do projektowania produktów i obsługi zakupionych maszyn.

 

Projekt stanowi kontynuację realizowanej przez firmę Strategii Rozwoju, której głównym celem jest podniesienie konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstwa.

 

Powołanie do życia Wydziału Produkcji Maszyn Specjalistycznych sprawi, że przedsiębiorstwo będzie mogło kompleksowo dostarczać usługi projektowo-produkcyjne. Firma poprzez realizację projektu stanie się jedną z najlepiej wyposażonych firm w branży automatyki w całym kraju. Będzie w stanie zapewnić wyższe parametry techniczne produktów obróbczych i konkurować na terenie całego kraju w zakresie przygotowania projektów branżowych. W połączeniu z zatrudnieniem wysokiej klasy specjalistów stanie się liderem automatyki przemysłowej. Powstanie Wydziału Produkcji Maszyn Specjalistycznych pozwoli na wykonywanie na miejscu części do produkowanych i modernizowanych maszyn do projektów związanych z budową urządzeń do automatyki przemysłowej.

 

Przedsiębiorstwo ELKAR systematycznie pozyskuje nowych klientów a realizacja projektu doprowadzi do spełnienia ich wymagań i oczekiwań zapewniając kompleksową ich obsługę. Zastosowanie nowoczesnych i innowacyjnych maszyn zapewni zwiększenie wydajności produkcji oraz utrzymanie wysokiej jakości oferowanych usług i produktów. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia ilości realizowanych zleceń, a ponadto umożliwi realizację dużych kontraktów oraz wejście na rynek UE, poprawi jego konkurencyjność oraz umożliwi wzrost zatrudnienia-efektem niniejszego projektu będzie utworzenie 2 nowych miejsc pracy.

 

 

 ...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... 

 

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE

Kielce 12.04.2012

BUDOWA HALI PRZEMYSŁOWEJ Z ZAPLECZEM BIUROWYM - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z realizacją projektu pn "Utworzenie Wydziału Produkcji Maszyn Specjalistycznych Przedsiębiorstwa ELKAR S.C." do którego został zgłoszony wniosek o współfinansowanie przez Unię Europejsk± z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.1. "Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw", prosimy o składanie ofert na budowę hali przemysłowej z zapleczem biurowym o łącznej powierzchni ponad 1000 m2.

 

Projekt budowlany i szczegółowe specyfikacje - do wypożyczenia w siedzibie firmy.

Kryteria wyboru oferty: cena, parametry techniczne, termin wykonania.

Sposób składania ofert: oferty pisemne lub elektroniczne.

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

Termin składania ofert upływa:

 • 20 czerwca 2012, godzina 16.00 dla ofert na wykonanie budowlanych prac konstrukcyjnych,
 • 28 lutego 2013 godzina 16.00 dla ofert na wykonanie instalacji i pomocniczych prac budowlanych.

 

 

Kielce 21.03.2013

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z realizacją projektu pn "Utworzenie Wydziału Produkcji Maszyn Specjalistycznych Przedsiębiorstwa ELKAR S.C." do którego został zgłoszony wniosek o współfinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.1. "Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw", prosimy o składanie ofert na dostawę następujących produktów:

 • Oprogramowanie wspomagające projektowanie konstrukcji mechanicznych - 1 licencja
 • Oprogramowanie wspomagające projektowanie układów sterowania - 1 licencja
 • Laptop z wyświetlaczem 13 cali - 1 szt.
 • Laptop z wyświetlaczem 15 cali - 1 szt.
 • Monitor LCD, min. 22 cale - 2 szt.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Kryteria wyboru oferty: cena, parametry techniczne, termin realizacji.

Sposób składania ofert: oferty pisemne lub elektroniczne.

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

Termin składania ofert upływa: 26 czerwca 2013, godzina 16.00

 

 

Kielce 21.03.2013

ZAKUP UNIWERSALNEJ SZLIFIERKI CYLINDRYCZNEJ CNC - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z realizacją projektu pn "Utworzenie Wydziału Produkcji Maszyn Specjalistycznych Przedsiębiorstwa ELKAR S.C." do którego został zgłoszony wniosek o współfinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.1. "Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw", prosimy o składanie ofert na dostawę uniwersalnej szlifierki cylindrycznej CNC o parametrach:

 • rozstaw kłów: 1000 mm;
 • wznios kłów nad stołem: 175 mm
 • max. ciężar detalu: 80kg
 • 2 osiowy odczyt cyfrowy
 • szlifowanie powierzchni obrotowych zewnętrznych i wewnętrznych cylindrycznych i stożkowych
 • szlifowanie płaskich czół

 

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Kryteria wyboru oferty: cena, parametry techniczne, termin realizacji.

Sposób składania ofert: oferty pisemne lub elektroniczne.

Termin składania ofert upływa: 31 maja 2013, godzina 16.00

 

 

Kielce 21.03.2013

ZAKUP KRAWĘDZIARKI DO BLACH - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z realizacją projektu pn "Utworzenie Wydziału Produkcji Maszyn Specjalistycznych Przedsiębiorstwa ELKAR S.C." do którego został zgłoszony wniosek o współfinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.1. "Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw", prosimy o składanie ofert na krawędziarkę do blach o parametrach:

 • długość gięcia 2500 mm
 • maksymalny nacisk 110 ton
 • skok belki gnącej 80 mm
 • elektrycznie regulowany wymiar gięcia z wyświetlaczem
 • elektryczne regulowanie stempla do matrycy
 • pionowe przezbrajanie segmentów stempla
 • stempel segmentowy

 

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Kryteria wyboru oferty: cena, parametry techniczne, termin realizacji.

Sposób składania ofert: oferty pisemne lub elektroniczne.

Termin składania ofert upływa: 31 maja 2013, godzina 16.00

 ELKAR s.c.

 • Adres:
 • ul. Skrajna 80C
 • 25-650 Kielce

 • Telefon: (+48 41) 335 80 11
 • Fax: (+48 41) 366 10 58
 • Email: info@elkar.pl
 • NIP: 959-161-52-05


PRZEDSIĘBIORSTWO ELKAR Spółka Cywilna A. Kwintal, J. Michta realizuje projekt pn.:
"Utworzenie Wydziału Produkcji Maszyn Specjalistycznych Przedsiębiorstwa ELKAR S.C."
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.